Cesja jest przeniesieniem praw i obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie Usług Telekomunikacyjnych na inną osobę fizyczną (osoba prywatna) lub prawną (firma). 

Aby przekazać numer innej osobie:

 

 1. Napisz do mobilny@telegrosik, zadzwoń do BOK pod *223

  Podaj dane (imię, nazwisko, adres zamieszkania), na które wyślemy 3 egzemplarze Umowy przeniesienia praw i obowiązków wraz z załącznikami, w tym formularz Rejestracja Karty SIM/USIM dla nowego Użytkownika oraz Regulamin świadczenia usług, Regulamin sprzedaży Internetowej oraz Polityka Prywatności (możesz też samodzielnie pobrać i wydrukować te dokumenty z naszej strony).

  Napisz, w jaki sposób nowy Użytkownik chce otrzymać nową kartę SIM z Twoim numerem: 

  1. bezpłatnie listem poleconym, 
  2. lub kurierem (opłata zgodna z Cennikiem),
   (w razie braku informacji o sposobie wysyłki dostarczymy kartę SIM listem poleconym).
    
 2. Wypełnijcie i podpiszcie otrzymane dokumenty. 
   

  Przed podpisaniem dokumentów zapoznajcie się z Regulaminem świadczenia usług, Regulaminem sprzedaży internetowej oraz Polityką Prywatności

  Po podpisaniu dokumentów 1 egzemplarz Umowy wraz z załącznikami (w tym formularz rejestracji) odeślijcie do naszej siedziby:

  Mobilny telegrosik 

  Galena Sp. z o.o. 

  Ul. Skierniewiecka 34A/U01

   z dopiskiem CESJA

   

 3. Na adres nowego Użytkownika prześlemy kartę SIM z Twoim numerem

  Aby korzystać z usług MOBILNEGO telegrosika nowy Użytkownik musi potwierdzić przesłane wcześniej dane, zgodnie z wybraną dostawą:

  1. w dowolnym salonie Play lub w siedzibie telegrosika w Warszawie w przypadku dostawy listem poleconym - aktywujemy kartę w ciągu 24 h;
  2. lub okazać dokument tożsamości kurierowi - aktywujemy kartę po otrzymaniu dokumentów zwrotnych.

Umowa przeniesienia praw i obowiązków (wraz z Formularzem  Rejestracji Karty SIM/USIM dla nowego Użytkownika
Regulamin świadczenia usług
Regulamin sprzedaży Internetowej
Polityka Prywatności